High Performance Humanoid Technologies (H²T)

High Performance Humanoid Technologies (H²T)

Übungen zu Digitaltechnik und Entwurfsverfahren

 • type:
 • semester: SS 2017
 • time: 04.05.2017
  14:00 - 15:30
  30.95 Forum Hörsaal (Audimax) 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX)


  18.05.2017
  14:00 - 15:30
  30.95 Forum Hörsaal (Audimax) 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX)

  01.06.2017
  14:00 - 15:30
  30.95 Forum Hörsaal (Audimax) 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX)

  29.06.2017
  14:00 - 15:30 täglich
  50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude

  13.07.2017
  14:00 - 15:30
  30.95 Forum Hörsaal (Audimax) 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX)

  27.07.2017
  14:00 - 15:30
  30.95 Forum Hörsaal (Audimax) 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX)


 • lecturer: Dr.-Ing. Ömer Terlemez

  Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour
 • sws: 1
 • lv-no.: 24008